Firefox 4 อยู่นี่แล้ว!

posted on 23 Mar 2011 08:21 by 4glory in 4ALL
»รูปลักษณ์ใหม่
»ความสามารถใหม่ๆ ที่สุดยอด
»เร็วกว่า Firefox 3.6 ถึง 6 เท่า
 
การันตีด้วยตัวเลขนะเวลานี้ 23/03/2554 08.48 น
 
+ 3,777,489
 
เขาบอกว่า

Firefox 4 อยู่นี่แล้ว!

------------------------------------------------------------

Comment

Comment:

Tweet

Categories