ผมขออนุญาติ บอกบุญร่วมกันนะครับ สำหรับพุทธศาสนิกชน
 
คณะสงฆ์จังหวัดชัยภูมิ ดำเนินโครงการ วิทยาลัยสงฆ์จังหวัดชัยภูมิ
กำหนดวางศิลาฤกษ์ อาคารวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ ในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ นี้
โดยคณะสงฆ์ ได้อาราธนา หลวงพ่อ พระราชภาวนาวราจารย์
รองเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานดำเนินการ
 
ท่านที่มีความประสงค์จะบริจาค
สามารถโอนเงินเข้าบัญชีได้โดยตรงที่
บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาชัยภูมิ
ชื่อบัญชี พระราชภาวนาวราจารย์ เลขที่ 307-0-80243-5
 
ขอขอบคุณ ธรรมะใกล้ตัว http://dungtrin.com
 
http://larndham.org/index.php?/topic/41109-%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%80
%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0
%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8
%84%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD
%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A7/page__pid__7512
09__st__0&#entry751209

Comment

Comment:

Tweet

Categories