ลาก่อน AutoRun

posted on 10 Feb 2011 07:07 by 4glory in 4ALL
คุณๆ ทั้งหลายรู้จัก AutoRun ไหมครับ
 
ใช้ Windows ของ Microsoft มาก็นานปล้วคงต้องคุณเคยกันบ้างละครับ
 
ผมไปอ่านพบใน Blognone จึงเอามาฝากครับ
เขาบอกว่า ต่อไปจะหายไปแล้ว เจ้า AutoRun นี้
แต่คงจะปิดไม่มิดนะครับ เพราะ AutoRun ก็เป็นฟังกชัน หรือฟีเจอร์หนึ่ง
ที่ใช้งานบน Windows 
 
แต่ก็เพื่อความปลอดภัยของระบบ ก็จริงนะครับ เพราะมี AutoRun นี้ละ
อะไีีรๆ ก็จะทำงานได้โดยทีี่บางทีเจ้าของระบบไม่อนุญาต
 
ผมว่าคงลำบากถ้าจะไม่ใช้ AutoRun แต่คงจะมีการป้องกันให้ใช้งานยาก
มากกว่าเดิม 
 
อ่านข่าวเพิ่มเติมที่
ครับ
 

Comment

Comment:

Tweet

Categories